WTO Group

Национален телефонен номер - 0700 18 WTO (986)

Logos Logos

Оптималното транспортно решение за Вашия товар – директни групажни линии от Азия до България!

От лидера на пазара

12 директни морски групажни линии 

от Азия до България!

 

 

Предимства на директния групажен сервиз:

  • Съкратени срокове на доставка – идентични със сроковете за цял контейнер;

  • Запазване целостта на товара – не се използват претоварни хъбове в Азия;

  • Надеждност и предвидимост на доставките – елиминиране на претоварни точки, следене в реално време на нашия сайт.

 

 

 

 

Очакваме Ви: 

на телефон:

0700 18 WTO (986);

или e-mail:

sales@wto.bg