WTO Group

Национален телефонен номер - 0700 18 WTO (986)

Logos Logos

Контейнерен транспорт

Контейнерен транспорт

Предлагаме индивидуални решения за контейнерен транспорт с максимално добри транзитни времена на доставка, постоянна информация за местоположението на Вашите пратки и гъвкава финансова политика. Разполагаме с глобална партньорска мрежа от висококвалифицирани специалисти и преференциални договори със световните лидери в морския бизнес.