WTO Group

Национален телефонен номер - 0700 18 WTO (986)

Logos Logos

Митническо представителство

Митническата обработка на Вашите пратки и товари ще бъде извършена от нашите компетентни митнически агенти.

Ще Ви предложим конкурентни цени и условия за митническо представителство и транзит на стоки. Коректното ни отношение ще доведе до ефективно обслужване, ще Ви спестим време, усилия и пари.

ДОКУМЕНТИ ЗА МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО:

Неодходими документи при транзит

 1. Оригинални коносаменти, ако са TO ORDER надлежно джиросани.
 2. Копие на търговските документи- фактура, опаковъчен лист, ако се изискват сертификати за произход, качество и т.н.
 3. Копие на транспортната фактура при условия на доставка EXW или FOB.
 4. Попълнена и подпечатана от клиента Заявка за митническо представителство и транспорт.

Необходими документи при редовен внос

 1. Оригинални коносаменти, ако са TO ORDER надлежно джиросани.
 2. Оригинално НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО пълномощно за митническо представителство по наш образец.
 3. Оригинални търговски документи- фактура, опаковъчен лист, ако се изискват сертификати за произход, качество и т.н.
 4. Оригинала транспортната фактура при условия на доставка EXW или FOB.
 5. Копие на фирмените документи заверени „Вярно с Оригинала”- копие на Булстат, Актуално състояние, Съдебно решение.
 6. Оригинални платежни нареждания за Мито и ДДС, в случай на електронно банкиране, разпечатани и заверени със свеж печат от клиента.
 7. Попълнена от клиента Заявка за митническо представителство и транспорт.