WTO Group

Национален телефонен номер - 0700 18 WTO (986)

Logos Logos

Управление на качеството

Управлението на качеството е изключително важен фактор в съвременния бизнес. То осигурява на компаниите конкурентни предимства и значително допринася за успеха им.

С цел да предлага продукти и услуги, които удовлетворяват изискванията и очакванията на клиентите и които съответстват на най-високите международни, европейски и национални стандарти и спецификации за качество, „Уърлд Транспорт Оувърсийз България” ЕООД е изградила вътрешна Система за Управление на Качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008.

ISO 9001 2015 - certificate BG 2008