WTO Group

Национален телефонен номер - 0700 18 WTO (986)

Logos Logos

Екип

Екипът от специалисти е най-ценния ресурс и движеща сила за Уърлд Транспорт Оувърсийз България ЕООД. Периодичните семинари обучения осигуряват непрекъснато повишение на уменията за предлагане на качествен сервиз.