WTO Group

Национален телефонен номер - 0700 18 WTO (986)

Logos Logos

Визия

Предлагане на интелигентни решения за транспорт, опериран от първокласни превозвачи, както и допълнителни услуги в зависимост от нарастващите индивидуални изисквания на клиентите за качество. Непрекъснат стремеж към все по-задълбочено внедряване във всекидневната работа на основните принципи и правила за повишаване на качеството на предлаганата услуга.