WTO Group

Национален телефонен номер - 0700 18 WTO (986)

Logos Logos

Flat rack контейнер

“Flat rack” контейнерите (FRC) са изработени като дървена подова платформа, около която има носеща метална рамка, и две вертикални стени в двата края, които могат да са неподвижно закрепени или сгъваеми. Тези стени са достатъчно стабилни, за да осигурят при необходимост подреждането на няколко контейнера от този тип, заедно с товара, един върху друг. Обикновено “flat rack” контейнерите са 20- или 40-футови.

Халките за осигурителните въжета, с които товарът се обезопасява, са разположени върху носещите странични греди, в ъгловите опори и на пода на контейнера. Чрез тях се обезопасяват товари до 2000 kг за 20-футовите и до 4000 кг за 40-футовите контейнери.

За да се гарантира сигурното транспортиране на товара, някои “flat rack” контейнери са снабдени със странични греди.

РАЗМЕРИ
20′ FRC
40′ FRC
Дължина (мм)
6 058
12 192
Широчина (мм)
2 438
2 245
Дебелина на платформата (мм)
370
648
20′ FRC
40′ FRC
БРУТО ТЕГЛО (кг)
34 000
45 000
20′ FRC
40′ FRC
ТАРА ТЕГЛО (кг)
2 740
5 700
20′ FRC
40′ FRC
ПОЛЕЗЕН ТОВАР (кг)
31 260
39 300