WTO Group

Национален телефонен номер - 0700 18 WTO (986)

Logos Logos

Open Top контейнер

Стените на “open top” контейнерите (OTC) в повечето случай са изработени от гофрирана ламарина. Подът е дървен.

За този вид контейнери е характерно следното – покривът е направен от разглобяеми греди, покрити с брезент, конзолата на вратата може да се завърта.

Тези две структурни особености значително опростяват процеса на товарене и разтоварване на контейнера. Много по-лесно е контейнерът да се товари и разтоварва отгоре или през вратите с помощта на кран или друг подемен механизъм, когато покривът е свален и конзолата на вратата е завъртяна.

Може да се отбележи, че целта на разглобяемите греди на покрива не е само да поддържат брезента, но допринасят и за стабилността на контейнера.

Халките за осигурителните въжета, с които товарът се обезопасява, са разположени върху носещите горни и долни странични греди, както и в ъгловите опори на контейнера. Чрез тях се обезопасяват товари до 1000 kг.

Обикновено “open top” контейнерите са 20- или 40-футови.

РАЗМЕРИ
20′ OTC
40′ OTC
Дължина (мм)
5 890
12 020
Широчина (мм)
2 340
2 340
Височина (мм)
2 295
2 280
РАЗМЕРИ НА ВРАТАТА
20′ OTC
40′ OTC
Широчина (мм)
2 285
2 280
Височина (мм)
2 250
2 230
20′ OTC
40′ OTC
КУБАТУРА (куб.м)
32.0
64.0
20′ OTC
40′ OTC
ТАРА ТЕГЛО (кг)
2 100 – 2 600
3 950 – 4 680
20′ OTC
40′ OTC
ПОЛЕЗЕН ТОВАР (кг)
21 500 – 27 800
22 500 – 25 800