WTO Group

Национален телефонен номер - 0700 18 WTO (986)

Logos Logos

Контейнер платформа

Тези контейнери (PC) се състоят единствено от подова платформа, която има извънредно голяма товароносимост. Това дава възможност за транспортиране на много тежки товари на къси разстояния. Контейнерите са изработени като дървена подова платформа, около която има носеща метална рамка.

Контейнерите платформи обикновено са 20- или 40-футови.

Халките за осигурителните въжета, с които товарът се обезопасява, са разположени върху носещите странични греди. Чрез тях се обезопасяват товари до 3000 kг.

РАЗМЕРИ
20′ PC
40′ PC
Дължина (мм)
6 058
12 192
Широчина (мм)
2 438
2 245
Дебелина на платформата (мм)
370
648
20′ PC
40′ PC
БРУТО ТЕГЛО (кг)
34 000
45 000
20′ PC
40′ PC
ТАРА ТЕГЛО (кг)
2 740
5 700
20′ PC
40′ PC
ПОЛЕЗЕН ТОВАР (кг)
31 260
39 300