WTO Group

Национален телефонен номер - 0700 18 WTO (986)

Logos Logos

Хладилен контейнер

Хладилните контейнери (RC) се използват за стоки, които трябва да бъдат транспортирани при постоянна положителна или отрицателна температура. Тези стоки се разделят на охладени или замразени, в зависимост от това, дали температурата при превоза е над или под точката на замръзване. Това са предимно плодове, зеленчуци, месо и млечни продукти, като масло, сирене и кашкавал.

Чрез специално контролираната среда в хладилните контейнери се постига запазването на бързоразвалящи се продукти за по-дълго време.

Температурата в контейнера се понижава чрез охлаждане с азот или въглероден двуокис, а по време на транспорт се поддържа постоянна, посредством система от температурни релета. Изискване за хладилните контейнери е да бъдат херметично затворени, за да се ограничи окислителното въздействие на кислорода в околния въздух.

На пазара се предлагат и хладилни системи, които се интегрират в контейнера. Възможно е и решението за монтиране на хладилни системи на контейнери със странично отваряне. През последните години се появиха и контейнери с напълно автономно контролиране на вътрешната среда.

Системата за контролиране на постоянна среда се намира вътре в контейнера. Това е необходимо, за да не бъдат променени габаритните размери на контейнера при външно поставяне и така да се нарушат стандартите на ISO. Тогава биха могли да се появят проблеми при транспорта, например при поставяне на контейнера в стандартно оразмерена клетка на кораб. Вътрешното поставяне на системата води до намаляване на пространството в контейнера и на полезния товар.

Хладилните контейнери обикновено са 20- или 40-футови.

РАЗМЕРИ
20′ RC
40′ RC
Дължина (мм)
5 450
11 550
Широчина (мм)
2 260
2 270
Височина (мм)
2 245
2 200
РАЗМЕРИ НА ВРАТАТА
20′ RC
40′ RC
Широчина (мм)
2 260
2 270
Височина (мм)
2 200
2 170
20′ RC
40′ RC
КУБАТУРА (куб.м)
27.7
57.8
20′ RC
40′ RC
ТАРА ТЕГЛО (кг)
3 300 – 3 500
4 700 – 4 980
20′ RC
40′ RC
ПОЛЕЗЕН ТОВАР (кг)
20 000 – 21 000
22 500 – 25 600