Митническо представителство

Митническо представителство

Митническата обработка на Вашите пратки и товари ще бъде извършена от нашите компетентни митнически агенти.

Ще Ви предложим конкурентни цени и условия за митническо представителство и транзит на стоки. Коректното ни отношение ще доведе до ефективно обслужване, ще Ви спестим време, усилия и пари.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО:

За режим редовен внос:

- на основание Заповед Nо ЗАМ-1203/32-254379 от 13.09.2017 на Агенция "Митници" е необходимо да направите своя еднократна регистрация в системата на Агенцията и след това да продължите процеса с делегиране на права и да ни посочите като свой митнически представител. При необходимост от съдействие може да се обръщате към колегите ни от митнически отдел - Тел.:+359 52 601806.

- оригинална търговска фактура
- оригинален пакинг лист
- при повече от един тарифен номер - попълнена и подпечатана бланка опис на стоките
- копие от сертификати CE , сертификат за произход (ако се изискват за стоката)
- копие от застрахователна полица (ако условията на доставка са CIF) или декларация, че стоката пътува без застраховка
- EORI номер.

За режим транзит до вътрешна митница:

- копия на опаковъчен лист и фактура за стоката
- попълнена, подписана и подпечатана заявка за митническо представителство. При повече от един тарифен номер - попълнена и подпечатана бланка опис на стоките
- копие от сертификати CE , сертификат за произход (ако се изискват за стоката)
- копие от застрахователна полица (ако условията на доставка са CIF)
- EORI номер.